Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Έχουμε να επιδείξουμε επιδόσεις σε θερμική μόνωση χάρη στο προφίλ αλουμινίου πλάτους 24mm.
Η άριστη συμπεριφορά της στις δοκιμές αεροπερατότητας, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα χρήσης
υαλοπινάκων πάχους υάλωσης έως και 44mm, δίνουν στο σύστημα δυνατότητες επίτευξης υψηλής ηχομόνωσης.
Η δυνατότητα υποδοχής περιμετρικού μηχανισμού κλειδώματος παρέχει απόλυτη ασφάλεια και υψηλές επιδόσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *